Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I den kungliga rangrullan 1696 saknade universitetsprofessorerna rang. Först 1705 taxerades professorerna och blev då jämbördiga med kaptener och assessorer.

Finsk beskrivning

professorin virka-arvo

Vuoden 1696 kuninkaallisessa arvolistarullassa ei ollut vielä yliopiston professorin arvoa. Vasta vuonna 1705 virka arvioitiin ja siitä tuli samanarvoinen kuin kapteenin tai asessorin virka.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , b.