Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Professor i vältalighet. En dylik fanns vid Kungliga Akademien i Åbo 1729.

Finsk beskrivning

kaunopuheisuuden professori

Turun Kuninkaallisessa akatemiassa oli myös kaunopuheisuuden professori vuonna 1729.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 260.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 439. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin eloquentiæ professore

Synonymer

eloq. prof.
eloquentise professor