Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Undvika, gäcka, genom förtydning kringgå (till exempel en lag), göra om intet, bortkrångla.

Finsk beskrivning

pettää, kiertää, keinotella pois

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska eludere

Se vidare