Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Undvika, gäcka, genom förtydning kringgå (till exempel en lag), göra om intet, bortkrångla.

Finsk beskrivning

pettää, kiertää, keinotella pois

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska eludere