Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för Juridiska fakultetens (grundad 1609)professorer i Uppsala. De undervisade i juridik, moralfilosofi och statslära.

Finsk beskrivning

oikeustieteen ja politiikan (valtio-opin) professori

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 78.