Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen tjänstebeteckning för innehavaren av den första jurisprofessuren vid Uppsala universitet, inrättad 1604. Ämnesområdet innefattade då juridik, moralfilosofi och statslära. Tjänstebeteckningen ersattes 1609 med juris et politices professor. Därefter blev jurisconsultus en titel eller ett predikat för lagfaren, lagklok, rättslärd, juridiskt bevandrad, sedermera också för rättsbiträde.

Finsk beskrivning

oikeusoppinut, oikeusavustaja

Alun perin Uppsalan yliopistossa sijainneen ensimmäisen oikeusprofessorin virkanimike vuodesta 1604.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 78.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 310. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin jurisconsultus, jures consultus
Dåtida finska oikeusoppinut, oikeustieteeseen perehtynyt, oikeusavustaja

Synonymer

juris consultus