Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagsamling. Den indelas sedan medeltiden i corpus juris civilis, närmast en samling av romerska rättens samlingar från Justinianus tid (527–656) och corpus juris canonici, en samling med olika kyrkomötens och påvliga beslut som bildade kyrkorätten.

Finsk beskrivning

lakikokoelma

Jo Rooman ajoilta periytyvä lakikokoelman nimitys. Keskiajan lopulla oli käytössä kaksi suurta lakikokoelmaa: corpus juris civilis eli siviilioikeuden lakikokoelma sekä corpus juris canonici eli kanonisen oikeuden lakikokoelma.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1772.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , II: 33. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Latin corpus juris