Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av den kanoniska rätten som sammanställdes av Gratianus efter 1140. Den är indelad i tre delar. Den första delen indelas i ”distinctiones” som i sin tur indelas i ”canones”. Den andra delen indelas i ”Causae” och dessa i ”questiones”, vilka sedan indelas i ”Canones”. Den tredje delen indelas i ”Distinctiones” med motsvarande ”canones”. Den utgör också den första delen av en samling med sex lagtexter som gick under namnet Corpus Juris Canonici. Den ägde laga kraft i den katolska kyrkan till 1917, då den förnyades.

Finsk beskrivning

kirkon kanonisen oikeuden kokoelma

Munkki Gratianuksen vuoden 1140 jälkeen laatima kanonisen oikeuden kokoelma. Kokoelma jakautuu kolmeen osaan. Decretum Gratiani luetaan nykyisin osaksi laajempaa kirkollista lakikokoelmaa, Corpus Iuris Canonici’a, joka oli voimassa vuoteen 1917.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 224.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Concordia discordantium canonum