Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen benämning på de kyrkliga ordningsföreskrifter som gavs ut av svenska kyrkan år 1544 angående kyrkofrid, kyrkobesök och landsstrykare. Allmänt: kyrkliga författningar, kyrkoordning, kyrkolag, kyrkobalk.

Finsk beskrivning

kirkolliset säädökset

Nimitys, jota käytettiin alun perin vuonna 1544 annetuista kirkollisista järjestyssäännöistä . Säännökset koskivat kirkkorauhaa, kirkossa käyntiä ja kulkureita. Nimitystä on käytetty yleisemmin myös kirkon säädöksistä, kirkkojärjestyksestä, kirkkolaista sekä lain kirkkokaaresta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 1491. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 510. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin decreta ecclesiastica
Dåtida finska kirkolliset säädökset

Synonymer

acta ecclesiastica