Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den form av jurisdiktion som förvärvades genom övertagande av motsvarande kyrkliga ämbete och förlorades i och med förlusten av ifrågavarande ämbete.

Finsk beskrivning

kirkolliseen virkaan kuuluva tuomiovalta

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin jurisdictio ordinaria

Synonymer

iurisdictio ordinaria