Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de lägre rättsinstanserna och att de var ålagda att strikt och bokstavstroget följa lagen.

Finsk beskrivning

alemmat oikeusasteet

Alemmista oikeusasteista käytetty yhteisnimitys.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin iurisdictio bassa