Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Politiska ställningstaganden som görs på basis av vad som gynnar en viss samhällsgrupps ekonomiska intressen.

Finsk beskrivning

intressipolitiikka

Poliittinen mielipiteenmuodotus, joka perustuu tietyn yhteiskunnallisen ryhmän taloudellisiin intresseihin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk