Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Auditör med uppgift att bevaka militieboställenas intressen under indelningsverkets tid.

Finsk beskrivning

militieauditör

sotatuomari, jonka tehtävänä oli valvoa sotilasvirkatalojen etuja ruotujakolaitoksen aikana

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31 (auditör).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare