Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de högre rättsinstanserna (hovrätt och Kgl. Maj:t, justitierevisionen eller justitiedepartementet) i den egenskapen att endast de kunde meddela verkställbara utslag i grova brottmål.

Finsk beskrivning

ylemmät oikeusasteet

Ylemmistä oikeusasteista (hovioikeus, Kuninkaallinen majesteetti. oikeusrevisioni tai oikeusosasto) käytetty nimitys, sikäli kuin vain ne olivat oikeutettuja antamaan tuomioita vakavammissa rikoksissa.

Källor

Inga källor