Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de högre rättsinstanserna (hovrätt och Kgl. Maj:t, justitierevisionen eller justitiedepartementet) i den egenskapen att endast de kunde meddela verkställbara utslag i grova brottmål.

Finsk beskrivning

ylemmät oikeusasteet

Ylemmistä oikeusasteista (hovioikeus, Kuninkaallinen majesteetti. oikeusrevisioni tai oikeusosasto) käytetty nimitys, sikäli kuin vain ne olivat oikeutettuja antamaan tuomioita vakavammissa rikoksissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin iurisdictio alta