Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift baserad på bruttodräktigheten, betalas när fartyget kommer i hamn.

Finsk beskrivning

satamamaksu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 861.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 145 .

Andra språk

Inga termer på andra språk