Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokalt baserad skatt, exempelvis näver, ved eller honung, som uttogs av kronan för vissa speciella syften.

Finsk beskrivning

paikallinen apuvero*

Perustana kruunulle tarvittavat paikalliset erityistuotteet, kuten tuohi, puu tai hunaja.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 498.

Andra språk

Inga termer på andra språk