Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om ansökningsförfarandet som frivillig rättsvård.

Finsk beskrivning

vapaaehtoinen oikeudenhoito; hakemuslainkäyttö

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska (hakemuslainkäyttöön liittyvä) vapaaehtoinen oikeudenhoito