Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kompetens i både romersk och kanonisk rätt, ingick sedan medeltiden i beteckningen för den juridiska lärdomsgraden doktor, från 1871 också i kandidat- och licentiatlärdomsgraden. Beteckningen bibehölls också efter att den inhemska rätten blev det huvudsakliga målet för juridiska studier efter reformationen. Den avskaffades i Sverige 1904, men fanns kvar i Finland.

Finsk beskrivning

lakitieteen tohtori / lisensiaatti / kandidaatti

Oikeustieteellistä pätevyyttä osoittava termi (sekä roomalaisen että kanonisen oikeuden tunteva), joka tarkoitti alun perin lähinnä tohtoreita, mutta vuodesta 1871 myös alempien oppiasteiden pätevyyttä.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 77.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 311. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1894 nr 35: 3 .

Andra språk

Latin juris utriusque doctare
Dåtida finska molempain oikeuksien tohtori, lakitieteiden tohtori; JU

Synonymer

JU
JUD (efter 1918)
jur. utr. dr.
juris utrisque kandidat
juris utriusque doktor
juris utriusque licentiatus
juris utriusque magistra