Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärd grad i både civil och kanonisk rätt som under medeltiden kunde erhållas i den juridiska fakulteten i Bologna. För graden ansågs tio års studier nödvändiga.

Finsk beskrivning

molempien oikeuksien lakimies*

sekä kanonisen että siviilioikeuden taitava lakimies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 141.

Andra språk

Inga termer på andra språk