Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Permanent riksdagsutskott. Bereder ärenden rörande statsfördrag, internationella förpliktelser och allmän säkerhetspolitik.

Finsk beskrivning

Ulkoasiain valiokunta

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Nevakivi, Jukka , Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956 , Helsinki: Ulkoasiainministeriö 1988 .

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 190.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid