Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Rättsordning”, rätt, rättighet. Begreppet avser närmast mänsklig rätt i allmänhet, i motsats till gudomlig rätt, och används vanligen om objektiv rättssats, lag eller lagfarenhet.

Finsk beskrivning

oikeus, oikeusjärjestys

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1860.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 317. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin jus, ius
Dåtida finska oikeus, ”oikeusjärjestelmä”

Synonymer

ius