Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med svenska tiden om rättssystem som bygger på samhällets alla rättskällor, rättsnormer och rättspraxis, samt de regler och förordningar som stadgar om dessas tillämpning. Rättsordningen utgör samhällslivets hörnsten och upprätthåller samhällsfreden.

Finsk beskrivning

oikeusjärjestys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 968.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III (1925–1928): 476–477 . http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 640.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rättssystem