Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden organisation av rättsförhållanden i samhället, inkluderande själva rättsinstitutionen med dess rättsinstanser. ”Rättsförfattning” ersattes i början av 1900-talet med termerna rättsinstitution och rättsinstitut.

Finsk beskrivning

oikeuslaitos

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 302–303.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1809–ca 1900

Synonymer

rättsinstitution