Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell (folklig) benämning på senator i senatens justitiedepartement, under autonomin den högsta rättsinstansen i Finland.

Finsk beskrivning

oikeussenaattori

senaatin oikeusosaston senaattorin epävirallinen nimitys

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid