Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medborgerlig, samhällelig, statlig avgift eller ekonomisk skyldighet, samhälls- eller statspålaga.

Finsk beskrivning

yhteiskunnallinen velvollisuus, kansalaisvelvollisuus

kansalaisten velvollisuuksiin kuuluvat maksut

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/