Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning i senaten grundad den 24 september 1914 för att bereda lagförslag och ge utlåtanden i juridiska frågor under viceordföranden för ekonomiedepartementet. Föregångare: kommittén för lagberedningen. Avdelningen leddes av en överjuriskonsult och indrogs 1918.

Finsk beskrivning

senaatin lakineuvosto

14. syyskuuta vuonna 1914 perustettu senaatin osasto, jonka tehtävänä oli valmistella lakiesityksiä ja antaa lausuntoja juridisissa kysymyksissä talousosaston varapuheenjohtajan alaisuudessa.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 184.

Andra språk

Dåtida finska lakineuvosto