Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen polsk orden instiftad 1325, men i modern tid instiftad av kung August II 1705. Den togs över av ryska kejsardömet under Nikolaj I 1831 i och med att Polen blev en del av kejsardömet och inkorporerades i den ryska ordenshierarkin.

Finsk beskrivning

Valkoisen Kotkan ritarikunta

Alun perin puolalalinen 1325 perustettu ritarikunta. Sittemmin Nikolai I otti käyttöön vuonna 1831 myös Venäjällä Puolan liittämisen yhteydessä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk