Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

År 1686 stadgad inbesparing av statsmedel genom innehållna lönemedel. Vissa tjänster hölls systematiskt obesatta i fyra månader efter en tjänstemans död, avsked eller befordran. De innehållna lönerna återgick då till statskassan.

Finsk beskrivning

vakanssisäästö

Vuonna 1686 säädetty säästömenetelmä, jossa vietyt virat pidettiin sytemaattisesti täyttämättä neljän kuukauden ajan virkamiehen kuolemasta ja näin säästyneet palkkakustannukset palasivat valtion kassaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 819.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 42.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .