Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den tid, vanligen fyra till sex månader, som en statlig tjänsteman arbetade utan lön efter att han blivit tillsatt.

Finsk beskrivning

palkaton aika

Aika, joka valtiollisen virkamiehen tuli työskennellä ilman palkkaa virkaan asettamisen jälkeen. Tavallisesti 4–6 kuukautta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 821.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska makausaika