Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inbesparing av en avliden ordinarie prästs eller skollärares årsinkomst under det första året efter dennes död. Inbesparingen tillföll kronan och från 1700-talet Ecklesiastik- och skolstatens änke- och pupillkassa, som i stället betalade en begravningshjälp till den avlidnes sterbhus .

Finsk beskrivning

armovuoden säästö

Papin tai opettajan vuositulojen säästö ensimmäiseltä vuodelta hänen kuolemansa jälkeen. Säästö pidätettiin kruunulle ja 1700-luvulta Suomen kirkollisviraston ja koulunopettajien leskein ja orpolasten kassalle, joka puolestaan maksoi hautausapua kuolinpesälle.

Källor

Bergh, Edward , Neuvonantaja Lakiasioissa Joka Miehelle , Helsinki: G.W. Edlund 1884 , 232-233.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 819.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1028.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , I: 1140 (hautausapu) . http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 244.

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 160.

Andra språk

Dåtida finska armovuodensäästö

Synonymer

vakansbesparing under ett nådår