Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfällig institution för vård av veneriskt sjuka.Tillfälliga kurhus kunde grundas för en period på mellan sex och åtta veckor. Tillståndet förlängdes i praktiken ofta eftersom behandlingen inte kunde fullföljas på en så kort tid. År 1809 grundades ett tillfälligt kurhus i Ekenäs.

Finsk beskrivning

väliaikainen sukupuolitautien hoitolaitos, väliaikainen sukupuolitautisairaala

Sukupuolitautien hoitoa varten perustettu väliaikainen hoitolaitos, joka sai olla toiminnassa tarvittaessa 6–8 viikkoa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 159 (kurhus).

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .