Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av förvaltningsmyndighet eller domstol fattat uppskovsbeslut eller mellanbeslut som påverkade den fortsatta besluts- eller rättsprocessen. Interlokutoriebeslut förekom särskilt vid jäv under beslutsförfarande eller i frågor rörande den avgörande myndighetens behörighet. I äldre processrättsdoktrin var interlokutoriebeslut en beteckning för domstolsbeslut, meddelat under pågående rättegång, som den fortsatta rättsprocessen och domsutslaget var beroende av.

Finsk beskrivning

välipäätös

Hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen tekemä lykkäys- tai välipäätös, joka vaikuttaa tulevaan päätös- tai oikeusprosessiin. Välipäätöksiä tehtiin erityisesti jääviyttä tai viranomaistahoa koskevissa kysymyksissä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 772. http://runeberg.org/nf/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 170.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin interlocitio
Dåtida finska välipäätös; päätös välitoimesta, päätös välitoimenpiteestä

Synonymer

interlokut
interlokutoriedom
interlokutorieresolution
interlokutorieutslag