Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inrättning, stiftelse, särskilt gällande undervisning och vetenskaplig verksamhet.

Finsk beskrivning

laitos

Laitos, säätiö, erityisesti opetuksen ja tieteellisen toiminnan alalla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 744. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Latin institutio