Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman som förestår en vetenskaplig institutions ekonomiska förvaltning.

Finsk beskrivning

kvestori

taloushallinnon korkeampi virkamies

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 167.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk