Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution i anslutning till Statens serumlaboratorium 1916–1924 vilken tillverkade rabiesserum och behandlade patienter som led av rabies. Institutet blev 1924 en avdelning inom Statens serumlaboratorium.

Finsk beskrivning

Pasteur-instituutti

Valtion seeurumilaboratorion yhteydessä toiminut yksikkö, joka valmisti vesikauhurokotetta ja hoiti vesikauhutartunnan saaneita

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .