Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som efter 1637 uppbars för utfärdandet av pass för in- och utgående fartyg. Passpenningarna i tullkammaren efter fartygets lästetal. Passpenningar användes också för diverse avgifter för försegling av fat, kista, tunna eller packe samt för sigillering, frisedel och för brev som sändes mellan olika tullkamrar i fartygets ärenden samt utfärdande av fri-, mätare och bilbrev.

Finsk beskrivning

passimaksu

Maksu, jota perittiin vuodesta 1637 passien valmistuksesta saapuville ja lähteville aluksille. Nimitystä passimaksu käytettiin myös muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi laatikoiden tai tynnyreiden sinetöinnistä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , (räkäri).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/