Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rymdmått som sedan medeltiden användes för mätning av både torra varor som spannmål och våta varor som saltad fisk och tjära. År 1602 fastslogs formellt storleken på tunnan som rymdmått. År 1816 fastslogs en måltunna för hela Finland och den utgjorde 30 kappar, mot 32 kappar under svenska tiden.

Finsk beskrivning

tynnyri

Jo keskiajalta käytössä oleva tilavuuden mittayksikkö. 1816 määriteltiin tynnyrin mitaksi virallisesti 30 kappaa (oli ollut Ruotsin aikana 32 kappaa).

Källor

Inga källor