Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gammalt åkerytmått motsvarande 56 000 kvadratfot eller cirka en halv hektar, egentligen den areal som motsvarade en tunnas utsäde; utsädestunnland.

Finsk beskrivning

tynnyrinala

Vanha pinta-alamitta, joka vastasi noin 56 000 neliöjalkaa tai puolta hehtaaria. Alun perin yhden tynnyrin kylvöala.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 355, 358–360, 364–365, 410.

Grönros, Jarmo (et al.) , Tiima, tiu, tynnyri – miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja , 4 uud. p. , 4 uud. p. , 9 , Turku: Turun maakuntamuseo 2005 , 122.