Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på geometriskt tunnland under perioden 1848–1916.

Finsk beskrivning

määritelty tynnyrinalaluku, maantieteellinen tynnyrinala

Maantieteellisestä tynnyrinala-mittayksiköstä käytetty nimitys autonomian aikana 1848–1916.

Källor

Grönros, Jarmo (et al.) , Tiima, tiu, tynnyri – miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja , 4 uud. p. , 4 uud. p. , 9 , Turku: Turun maakuntamuseo 2005 , 122 (tynnyrinala).

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1848): kap VII: 218–225.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 196–198.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska määrätty tynnyrinalaluku