Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1819 benämning på den passavgift som finska medborgare måste erlägga till Fattig- och arbetshusfonden, utökades 1848 med ytterligare en passavgift som betalades till fattigvården i den förpassades hemsocken.

Finsk beskrivning

passinlunastusmaksu

Vuodesta 1819 käytetty nimitys passimaksusta, joka Suomen kansalaisten täytyi suorittaa vaivais- ja työhuonerahastolle

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 879.

Engman, Max , Förvaltningen och utvandringen till Ryssland 1809-1917. Helsingfors 1995 , 20 1996 , 289.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/