Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1819 expedition i S:t Petersburg för finska undersåtar bosatta i Ryssland. Senatens passexpedition var en bisyssla för tjänstemännen vid Hans Majestät Kejsarens kansli för Finland, vilka bl.a. ansvarade för passkontrollen, förvaltningen av passärenden och uppbörden av pass-, fattig- och stämpelavgifter samt mantalspenningar. Som chef verkade statssekreteraren, från 1834 ministerstatssekreteraren, och i hans ställe ett statsråd. Vid sidan av Senatens passexpedition verkade också en passexpedition vid Generalguvernörens kansli 1824–1838. År 1848 ombildades Senatens passexpedition till ett ämbetsverk med namnet Finska passexpeditionen.

Finsk beskrivning

Senaatin passitoimituskunta

Pietarissa sijainneen Suomen passitoimituskunnan nimitys vuosina 1819–1848.

Källor

Engman, Max , Förvaltningen och utvandringen till Ryssland 1809-1917. Helsingfors 1995 , 20 1996 , 289–291.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 187.