Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sportelavgift till de finska tullkamrarnas betjänter som uppbars för utfärdandet av pass för varje inkommande och utgående fartyg och för öppna båtar. Enligt förordningen 1686 och de kungliga breven 1802 och 1803, vilka fastställdes på nytt 1818, fördelades avgiften så att tullförvaltaren erhöll hälften, kontrollören 35 procent, sekreteraren vid generaltulldirektionen 5 procent och kamreraren 10 procent.

Finsk beskrivning

ylimääräinen passimaksu

Lisämaksu, jota perittiin passien valmistamisesta saapuville ja lähteville aluksille ja avoveneille. Maksusta saatavat tulot jaettiin tullikamarin työntekijöiden kesken.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 668.