Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronoskatt för stångjärnverk och ämneshamrar för smidesrättigheten, oavsett produktionens storlek. Skatten fastslogs 1696 till en procent av smidesrättigheten och höjdes 1803 till två procent för nyetablerade hamrar. Hammarskatten infördes i uppbördsboken.

Finsk beskrivning

pajavero*

Kruununvero kankirauta- ja tavarapajoille taontaoikeudesta maksettu taonnan määrästä riippumaton vero. Vero vahvistettiin vuonna 1696 prosentiksi tuotannosta. Vuonna 1803 se nostettiin kolmeen prosenttiin. Vero merkittiin veronkantokirjaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 253–256.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 568–569.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10: 1246. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska vasaravero