Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ständig ränta för stångjärnverk och ämneshamrar i en viss mängd av bruket framställt plattjärn och fyrkant fram till 1774, då skatten även fick utgå i penningar. Järnet levererades till städernas metallvågar, från 1781 senast den 1 juli, efter 1811 inom augusti månad. Från 1819 auktionerades skattejärnet ut till högstbjudande.

Finsk beskrivning

vasaraverorauta, vasaravero

Vakinainen vero kankirautatehtaille ja vasarapajoille, maksettiin ruukin tuottamana laatta- ja neliörautana aina vuoteen 1774 asti, jolloin vero muutettiin rahamaksuksi. Rauta piti toimittaa kaupunkien metallivaaoille vuodesta 1781 lähtien heinäkuun ensimmäiseen mennessä ja vuodesta 1811 elokuun aikana. Vuodesta 1819 verorauta myytiin huutokaupalla eniten tarjoavalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 568–569.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 865,1051.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 145.

Andra språk

Dåtida finska vasaraverorauta

Synonymer

hammarskattsjärn