Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åker- eller ängslott i by som, i motsats till de vid tegskifte på längden uppdelade jordlotterna, delades på tvären. Under tegskiftets tid var hammarteg en benämning på teg som vanligen uppmättes till sist i åker eller äng, vars bredd inte motsvarade den bredd mätstången hade. Hammartegen kunde också lämnas oskiftad.

Finsk beskrivning

vasarasarka*

poikkisuuntaan jaettu pelto- tai niittytontti kylän alueella; Tontti poikkesi sarkajaon aikana jaetutusta maasta juuri jako suuntansa takia: sarkajaossa maa jaettiin pituussuunnassa, vasara- eli hamarjaossa poikittaissuunnassa.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 45.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 45.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 80.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 861.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vasarategar, vasarasarka

Tid

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal

Synonymer

vasarateg