Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term för skatteuttag av stångjärnsverk och ämneshammare som grundats före 1696. Efter 1803 fördubblades skatten för nyetablerade hammare.

Finsk beskrivning

vanha paja

Verotuksellinen termi, jota käytettiin ennen vuotta 1696 perustetuista tankorautatehtaista ja vasarapajoista. Vuoden 1803 jälkeen uusien pajojen vero kaksinkertaistettiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 568.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 145 (hammarsmedja).