Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hallrätt som granskade stämplingarna på de trävaror som gick på export och import. De trävaror som kom från kronans skogar skulle vara stämplade med en särskild stämpelhammare (kronans eller konungens hammare) som var försedd med en upphöjd avgjutning av kronans märke.

Finsk beskrivning

vasaratarkastaja*, puuleimatarkastaja*

henkilö, joka valvoi puukauppaa ja tarkasti puutavarassa olevat, vasaralla lyödyt leimat

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 160.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

inspector vid hammarne
inspektor vid hammarna