Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I tegskiftad by, benämning på de oregelbundna åkerstycken (inom eller utanför åkergärderna) som hade tillfallit ett enskilt hemman under de äldre skiftesförhållandena. Hammarland omnämns tidigast 1410.

Finsk beskrivning

hamarmaa

sarkajakoisessa kylässä käytetty nimitys niistä epäsäännöllisen muotoisista pelloista, jotka oli jaettu tietyille tiloille aiempien jakojen yhteydessä

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 40.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 44.

Andra språk

Inga termer på andra språk