Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term för beräkningen av den totala höskatten för ett hemman i Vasa län. I mindre hemman utgjorde nämligen höskatten brutna mått både i jordebokshöskatten och i den höskatt som skulle beräknas enligt markegångstaxan. Då skulle hela höskatten uträknas till lispundtal. Gammal gevinst var då den summa på 15 kopek silver per fång som, förutom markegångspriset, skulle läggas på jordebokshöskatten.

Finsk beskrivning

vanha tuotto

Vaasan läänissä käytössä ollut käsite heinäveron kokonaisuuden laskemiseksi. Vanha tuotto oli se osa veroa, jonka arvoksi laskettiin15 hopeakopeekkaa syliltä eikä markkinahinta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 544, 547–548.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gamla gevinsten