Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mellanskillnaden mellan kronovärderingen i markegångstaxa och den i verkligheten erlagda skatten i persedlar enligt torgpriset. Gevinsten uppstod med de ökande priserna för spannmålen och tillföll kronan och indelningshavarna. Den redovisades inte i den kamerala bokföringen.

Finsk beskrivning

voitto

Erotus kruunun verohinnan ja tosiasiallisesti suoritettujen verotuotteiden arvossa käyvän torihinnan mukaan. Voittoa syntyi viljan hinnan noustessa ja se lankesi kruunulle tai jaotusjärjestelmän mukaisesti palkkaa saaville. Sitä ei kirjattu kameraaliseen kirjanpitoon.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 246.