Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattningshavare som biträdde en gevaldiger i övervakningen av ordningen inom en viss civilrättslig funktion, till exempel inom bergs- och landstaten, fångvården och salpetersjuderiet. Befattningen motsvarade gevaldigerlöjtnantsbefattningen inom krigsmakten.

Finsk beskrivning

kivalterinapulainen*

alempaan poliisihenkilökuntaan kuulunut toimenhaltija

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 138 (gevaldiger).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/